تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سند باکس

سندباکس یا جعبه شنی Sandbox

سندباکس یا Sandbox چیست؟ سندباکس (Sandbox) به محیطی گفته می‌شود که معمولا به منظور تست بخش‌های جدید یک نرم افزار

Read More