تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

روبان

ریبون Ribbon

ریبون (Ribbon) یا روبان چیست؟ ریبون (Ribbon) یا روبان در حوزه رابط کاربری گرافیکی یکی از انواع ویجت های گرافیکی

Read More