تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رایانه قابل حمل

لپ تاپ Laptop

لپ تاپ یا Laptop چیست؟ لپ تاپ (Laptop) یک رایانه شخصی قابل حمل است که تمام قطعات مورد نیاز یک

Read More