تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دیپ وب

وب عمیق Deep Web

وب عمیق یا Deep Web چیست؟ وب عمیق (Deep Web) به بخشی از وب جهان گستر گفته می‌شود که توسط

Read More