تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دفترچه یادداشت

مایکروسافت نت پد Microsoft Notepad

مایکروسافت نت پد یا Microsoft Notepad چیست؟ مایکروسافت نت پد (Microsoft Notepad) که به اختصار با نام نت پد یا

Read More