تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تطابق پرانتز

تطبیق براکت Bracket matching

تطبیق براکت یا Bracket matching چیست؟ تطبیق براکت (Bracket matching) یکی از ویژگی‌های رایجی است که معمولا در ویرایشگرهای سورس

Read More