تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تست نرم افزار

سندباکس یا جعبه شنی Sandbox

سندباکس یا Sandbox چیست؟ سندباکس (Sandbox) به محیطی گفته می‌شود که معمولا به منظور تست بخش‌های جدید یک نرم افزار

Read More