تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ترک پد

تاچ پد Touchpad

تاچ پد یا Touchpad چیست؟ تاچ پد (Touchpad) نوعی ابزار اشاره‌گر است که مجهز به یک حسگر (یا سطح) لمسی

Read More