تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

برنامه کاربردی

اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی Application Software

اپلیکیشن – نرم افزار کاربردی یا Application Software چیست؟ اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی (Application Software) به نوعی از برنامه‌های

Read More