تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اپلیکیشن واقعیت افزوده

واقعیت افزوده Augmented Reality – AR

واقعیت افزوده یا Augmented Reality چیست؟ واقعیت افزوده (به اختصار AR) نمایی از یک محیط فیزیکی در دنیای واقعی است

Read More