تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

انعکاس

اعمال افکت های مختلف روی متن در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اعمال افکت ها یا جلوه هایی مانند سایه، خط دور و … روی متن آشنا می‌شوید.

Read More