تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پسوندهای فایل آغازشده با حرف Y

پسوندهایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید از وبسایت FileInfo.com گرفته شده است. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر راجع به هر پسوند در وبسایت مرجع، کافی است روی لینک آن کلیک کنید.

پسوند فایل نوع فایل
.Y Yacc Source File
.Y Amiga Yabba Compressed File
.Y Subsampled Raw YUV Image
.Y3A Yu-Gi-Oh! ONLINE 3 Avatar File
.Y3D Yu-Gi-Oh! ONLINE 3 Deck File
.Y4M YUV4MPEG2 Video File
.YAB Yabasic Source Code
.YAL Arts & Letters Clipart Library
.YAM Yahoo! Auctions Data
.YAML YAML Document
.YAODL PowerFlip 3D Image File
.YBD YobiDrive Link File
.YBK YanCEyWare eBook
.YBK Microsoft Encarta Yearbook File
.YCHAT Yahoo! Messenger Chat Log
.YCM Yugioh Card Maker File
.YDC Yu-Gi-Oh! Card Deck File
.YDK Yu-Gi-Oh! Deck File
.YDL PowerFlip YAODL 3D Image File
.YDR Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Replay File
.YDT Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Data File
.YENC yEnc File
.YFS YSFLIGHT Mission File
.YGF Y Graph Format File
.YKA Yenka Model File
.YM Atari ST Audio File
.YMG Yahoo! Messenger File
.YML YAML Document
.YML2 YML Script
.YMP YaST Metapackage File
.YNC yEnc Encoded File
.YOG Outerra Captured Video File
.YOOKOO Yookoo Player Playlist File
.YPR BYOB Project File
.YPS Yahoo! Messenger Data File
.YRCBCK YRC Backup Archive
.YRCBKM YRC Bookmarks Archive
.YRCDAT YRC Software Data Script
.YSP BYOB Sprite File
.YTF Google Picasa Font Cache
.YUMTX YUM Transaction File
.YUV YUV Encoded Image File
.YUV YUV Video File
.YZ YAC Compressed File
.YZ1 Yamazaki ZIPPER File