چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۹

روز مهندس

در ایران روز پنجم اسفندماه همزمان با زادروز خواجه نصیر الدین طوسی (دانشمند بزرگ ایرانی) به عنوان روز مهندس نامگذاری شده است.

بازگشت به لیست رویداد