پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰

روز بین المللی انیمیشن

28 اکتبر هر سال توسط ASIFA (اتحادیه بین المللی فیلم متحرک) به نام روز بین المللی انیمیشن (International Animation Day) نام گذاری شده است.

بازگشت به لیست رویداد