لیست سفید Whitelist

لیست سفید یا Whitelist چیست؟ لیست سفید (Whitelist) به لیستی از موجودیت‌ها گفته می‌شود که مجوز معینی به آنها داده

بیشتر بخوانید