تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

textarea

فیلدهای ضروری در HTML – خصوصیت required

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه تبدیل یک فیلد به فیلد ضروری و خصوصیت required آشنا می‌شوید.

Read More

فیلدهای غیرقابل تغییر در HTML – خصوصیت readonly

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه تبدیل فیلدها به فیلدهای غیرقابل تغییر آشنا می‌شوید.

Read More

جعبه متن یا تکست باکس Text box

تکست باکس Text box یا جعبه متن چیست؟ تکست باکس (Text box یا Textbox) یا جعبه متن یکی از انواع

Read More