تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

task manager

تسک منیجر Task Manager

تسک منیجر یا Task Manager چیست؟ تسک منیجر (Task Manager) به گونه‌ای از برنامه های نظارت سیستمی گفته می‌شود که

Read More