مدل رنگی سی ام وای کی CMYK Color Model

مدل رنگی CMYK چیست؟ CMYK (سی اِم وای کِی) یک مدل رنگی کاهشی است که در چاپ رنگی مورد استفاده

بیشتر بخوانید