تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Social network

جستجو در شبکه های اجتماعی با کمک موتور جستجوی گوگل

در این مقاله با نحوه جستجو در شبکه های اجتماعی با کمک موتور جستجوی گوگل آشنا می‌شوید.

Read More