تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Shorthand property

ویژگی های خلاصه در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با مفهوم ویژگی‌های خلاصه (یا Shorthand properties) و نکاتی پیرامون این ویژگی‌ها آشنا می‌شوید.

Read More