تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

satya nadella

مایکروسافت Microsoft

معرفی شرکت مایکروسافت Microsoft مایکروسافت (Microsoft) یک شرکت چندملیتی آمریکایی در حوزه‌ی فناوری است که مرکز آن در شهر ردموند

Read More