تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Python

مقداردهی چند متغیر در یک خط در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه مقداردهی چند متغیر در یک خط آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با رشته ها در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با رشته ها آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با اعداد در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با اعداد و انواع آن‌ها در پایتون آشنا می‌شوید.

Read More

ایجاد متغیر در پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه ایجاد متغیر در پایتون و جزئیات آن آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با سینتکس پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با سینتکس پایتون بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

نوشتن کد و اجرای برنامه سلام دنیا به زبان پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه نوشتن و اجرای برنامه سلام دنیا به زبان Python آشنا می‌شوید.

Read More

آموزش دانلود و نصب پایتون

در این قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با نحوه دانلود و نصب پایتون آشنا می‌شوید.

Read More

معرفی پایتون (Python) و شروع مجموعه آموزشی

در اولین قسمت از مجموعه آموزشی پایتون با زبان برنامه نویسی پایتون و پیش‌نیازهای دوره‌ای که پیش روی شماست آشنا می‌شوید.

Read More

پایتون Python (زبان برنامه نویسی)

زبان برنامه نویسی پایتون یا Python چیست؟ پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی سطح بالا و همه منظوره است که

Read More