تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Property

اضافه کردن خاصیت وبسایت جدید به کنسول جستجوی گوگل

در این قسمت از مجموعه آموزشی کنسول جستجوی گوگل با نحوه اضافه کردن پراپرتی وبسایت جدید آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با خاصیت وبسایت در کنسول جستجوی گوگل

در این قسمت از مجموعه آموزشی کنسول جستجوی گوگل با خاصیت وبسایت آشنا می‌شوید.

Read More

قواعد نحوی CSS – قانون، گزینشگر، اظهاریه و ویژگی در سی‌اس‌اس

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با قواعد نحوی سی‌اس‌اس، قانون، گزینشگر و ویژگی ها آشنا می‌شوید.

Read More