تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

output

دستگاه خروجی Output Device

دستگاه خروجی یا Output Device چیست؟ دستگاه خروجی (Output Device) گونه‌ای از قطعات سخت افزاری است که به منظور فراهم

Read More