تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Margin collapsing

فروپاشی حاشیه (Margin Collapse) در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با مفهوم فروپاشی حاشیه (Margin collapsing) آشنا می‌شوید.

Read More