تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ln

خط فرمان لینوکس – ایجاد پیوند با دستور ln

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور ln برای ایجاد پیوندهای سخت و نمادین آشنا می‌شوید.

Read More