تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Gradient color

رنگ آمیزی و تغییر رنگ شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه انتخاب رنگ برای رنگ آمیزی داخل شکل آشنا می‌شوید.

Read More

تصویر زمینه در CSS – ویژگی background-image

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین تصویر پس زمینه المان ها و ویژگی background-image آشنا می‌شوید.

Read More