تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

GodMode

دسترسی یکجا به ابزارهای کنترلی ویندوز با فعالسازی God Mode

اگر مایلید به طور یکجا به انواع ابزارهای کنترلی ویندوز (نظیر ابزارهای مدیریتی و گزینه‌های تهیه و بازگردانی پشتیبان) دسترسی داشته باشید آشنایی با قابلیت God Mode ممکن است شما را هیجان زده کند.

Read More