تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Free Software

نرم افزار آزاد Free Software

نرم افزار آزاد یا Free Software چیست؟ نرم افزار آزاد (Free Software) به نرم افزاری اطلاق می‌شود که به کاربران

Read More