تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

extension

افزونه Plug-in

افزونه یا Plug-in چیست؟ افزونه (Plug-in یا Plugin) یک بسته الحاقی است که ویژگی‌های بیشتری به یک نرم افزار اضافه

Read More