کشیدن و رها کردن Drag and drop

کشیدن و رها کردن یا Drag and drop چیست؟ کشیدن و رها کردن (Drag and drop) به گونه‌ای از حرکات

بیشتر بخوانید

ماوس رایانه Computer mouse

ماوس رایانه یا Computer mouse چیست؟ ماوس رایانه (Computer mouse) یا موشواره یک دستگاه ورودی اشاره‌گر است که در انواع

بیشتر بخوانید