تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

download manager

دانلود Download

دانلود یا Download چیست؟ دانلود (Download) یا بارگیری اصطلاحی در حوزه‌ی شبکه‌های رایانه‌ای است که به معنای دریافت داده از

Read More