تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

down

دان تایم Downtime

دان تایم یا Downtime چیست؟ دان تایم یا دانتایم (Downtime) به مدت زمانی اشاره می‌کند که طی آن یک ماشین (به

Read More