تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

copy

الصاق متن به صورت ساده در ویندوز

در این مقاله با نحوه پیست کردن متن به صورت ساده بدون حفظ فرمت آشنا می‌شوید.

Read More

آموزش استفاده از بخش کلیپبورد (Clipboard) در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه دسترسی به کلیپبورد آفیس، جزئیات و شیوه استفاده از آن آشنا می‌شوید.

Read More

گزینه های الصاق یا Paste Options در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با گزینه های الصاق و جزئیات آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

آموزش جابجایی (یا کات) و کپی کردن متن و سایر محتواها در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه جابجایی (یا کات کردن) و کپی کردن متن و سایر محتواها آشنا می‌شوید.

Read More

بریدن (کات)، رونوشت برداری (کپی) و الصاق (پیست) Cut, Copy and Paste

بریدن (کات)، رونوشت برداری (کپی) و الصاق (پیست) Cut, Copy and Paste چیست؟ در رایانه دستورات بریدن (کات یا Cut)،

Read More