تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Command Prompt

ترفند باز کردن Command Prompt در محل مشخص

در این مقاله با ترفندی ساده برای باز کردن Command Prompt در یک فولدر مشخص با کمک برنامه File Explorer آشنا می‌شوید.

Read More

سفارشی سازی و تغییر رنگ و فونت Command Prompt در ویندوز

در این مقاله با نحوه سفارشی‌سازی Command Prompt در ویندوز و تغییر رنگ زمینه، رنگ و فونت نوشته ها و … آشنا می‌شوید.

Read More

ایجاد لیستی از نام فایل های یک فولدر در ویندوز

در این مقاله با نحوه ایجاد لیست فایل های موجود در یک فولدر و ذخیره کردن آن در قالب یک فایل متنی در ویندوز آشنا می‌شوید.

Read More