تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Command line

خط فرمان لینوکس – آشنایی با شل و ایمولاتورهای ترمینال

در این بخش از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفاهیم Shell و Terminal آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – مقدمه

در این مطلب، به عنوان بخشی از مقدمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفهوم آزادی در حوزه کامپیوترها و دلایل نیاز به خط فرمان آشنا می‌شوید.

Read More

ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس – درباره کتاب

در اولین قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس (The Linux Command Line) نوشته William Shotts با این کتاب آشنا می‌شوید.

Read More