تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

code

ویرایشگر سورس کد Source-code editor

ویرایشگر سورس کد یا Source-code editor چیست؟ ویرایشگر سورس کد (Source-code editor) یا به اختصار ویرایشگر کد (Code editor)، یک

Read More