تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

cmd

ترفند باز کردن Command Prompt در محل مشخص

در این مقاله با ترفندی ساده برای باز کردن Command Prompt در یک فولدر مشخص با کمک برنامه File Explorer آشنا می‌شوید.

Read More