تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Breadcrumb

بردکرامب Breadcrumb

بردکرامب یا Breadcrumb چیست؟ بردکرامب (Breadcrumb – به زبان فارسی: خرده نان) یا دنباله بردکرامب (Breadcrumb trail) اصطلاحی برای اشاره

Read More