تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلیپبرد آفیس

آموزش استفاده از بخش کلیپبرد (Clipboard) در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه دسترسی به کلیپبرد آفیس، جزئیات و شیوه استفاده از آن آشنا می‌شوید.

Read More