تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلید کنترل

کلید کنترل Control Key – Ctrl Key

کلید کنترل یا Control Key چیست؟ کلید کنترل (Control Key یا Ctrl Key) یکی از کلیدهای تغییر دهنده در صفحه

Read More