تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کش موتور جستجو

کش موتور جستجو Search engine cache

کش موتور جستجو یا Search engine cache چیست؟ کش موتور جستجو (Search engine cache) به گونه‌ای از کش ها گفته

Read More