تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کراپ

کراپ کردن تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه کراپ کردن تصاویر آشنا می‌شوید.

Read More