تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کتاب الکترونیک

کتاب خوان الکترونیک E-book Reader

کتاب خوان الکترونیک یا E-book reader چیست؟ کتاب خوان الکترونیک (E-book Reader) یا به اختصار E-reader یک دستگاه همراه است

Read More