تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کاهش پیشوندی

عملگر کاهش Decrement Operator

عملگر کاهش یا Decrement Operator چیست؟ عملگر کاهش (Decrement Operator) عملگری یکانی است که عملوند خود را یک واحد کاهش

Read More