تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کامپیوتر کیبردی

کامپیوتر صفحه کلیدی Keyboard computer

کامپیوتر صفحه کلیدی یا Keyboard computer چیست؟ کامپیوتر صفحه کلیدی (Keyboard computer) به گونه‌ای از کامپیوترهای شخصی گفته می‌شود که

Read More