تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کامپیوتر کوچک

استیک پی‌سی Stick PC

استیک پی‌سی یا Stick PC چیست؟ استیک پی‌سی (Stick PC) به گونه‌ای از کامپیوترهای تک برد گفته می‌شود که در

Read More