تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ژئوتگینگ

ژئوتگینگ Geotagging

ژئوتگینگ یا Geotagging چیست؟ ژئوتگینگ (Geotagging) یا نشان گذاری جغرافیایی به عملی گفته می‌شود که طی آن فراداده های مشخص‌کننده

Read More