تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

چرخ اسکرول

چرخ اسکرول Scroll wheel

چرخ اسکرول (Scroll wheel) یا چرخ ماوس (Mouse wheel) چیست؟ چرخ اسکرول (Scroll wheel) المانی چرخ مانند است که برای

Read More