تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

چرخش

چرخش و آینه کردن تصویر با کمک مایکروسافت پینت

در این مقاله با نحوه چرخش و آینه کردن تصویر در مایکروسافت پینت آشنا می‌شوید.

Read More

پروژه چرخش حروف با کلیک در اسکرچ – آشنایی با مفهوم حلقه ها در برنامه نویسی

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با مفهوم حلقه ها در برنامه نویسی و نحوه چرخش شکلک ها با کمک قطعه‌های “تکرار کن …” و “بچرخ … درجه” آشنا می‌شوید.

Read More